אופציה א' :
1
אופציה ב' : (אם פעלת לפי א' אין צורך להתיחס)
2
3
4
5