הזנת פרטים

מספר זהות:   
קוד זיהוי: *   
תאריך לידה: **
שנה חודש יום
 
סיסמא חדשה: ***   
אימות סיסמא:   
 
 
* קוד בן 7 תווים המופיע מצידו השני של התלוש בתחתית הדף
** גמלאי ניתן להזין שנת לידה בלבד! מלבד גמלאי משטרה.
*** הסיסמא חייבת להיות מורכבת בין 6 ל-8 תווים: אותיות ומספרים