הזדהות עובד
מספר זהות:    
קוד זיהוי: *    
תאריך לידה: ** שנה חודש יום
 
 
* קוד בן 7 תווים המופיע מצידו השני של התלוש בתחתית הדף
** גמלאי ניתן להזין שנת לידה בלבד! מלבד גמלאי משטרה.


לחזרה לעמוד הפתיחה
להסבר על הפעלת המערכת
לפרטי מוקד תמיכה